Klubovna ve Větřní byla ještě zavřená a děti, které jezdily do Č. Krumlova, si příály, abychom je vzaly do města. Jejich přání jsme jim splnily a výlet do města udělaly. Šly jme na náměstí, kde se děti těšily na krátký rozchod a podívaly se do různých obchodů nebo do cukrárny. Potom jsme šli do parku na hřiště, kde děti vyzkoušely různé prolejzačky a houpačku a také si zahrály fotbal. Cestou na autobus do větřní jsme ještě zašli na zmrzlinu. Dětem se splnilo jejich přání a výlet se jim moc líbil.

Protože byly jarní prázdniny a klubovna ve Větřní byla dočasně zavřená, vzaly jsm e děti na výlet do Hopsária v Č. Budějovicích. Některé děti jely do Hopsária už potřetí, i přesto se  všechny ohromně těšily a byly plné nadšení. Po příchodu do hopsária jsme dětem vysvětlili pravidla chování, možnosti občerstvení a čas, kdy budeme odcházet. Děti tak mohly svobodně a plně využít všechny atrakce a služby Hopsárka a odvezli si odsud spoustu krásných zážitků, které mohou sdílet se svými vrstevníky.

V rámci programu Moje cesta byla další beseda zaměřena na alternativní životní styly a sexuální menšiny. děti toto téma nejprve trochu zaskopčilo, nevěděly, jaký je význam slova alternativní. Povídali jsme si tedy o vegetariánství, veganství, hippies, dále jsme se zaměřili na téma sexuálních menšin, kde jsme si vysvětlili pojmy jako homosexualita, bisexualita, transsexualita a heterosexualita. Na závěr besedy děti odpovídaly v písemném testu na otázky a vytvořily vědomostní mapu na dané téma.

V programu Moje cesta jsme se zaměřili na široké téma Lidských práv. Nejdříve jseme dětem vysvětlili dané téma, základní pojmy a v obecné rovině i hlavní část této problematiky. Děti se do této dílny velice živě zapojily. Pozorně poslouchaly a spoustu věci je např. ohledně Práv dětí zajímalo a ptaly se na různé příklady situací, ve kterých nebyla Práva dítěte zohledněna. V části Diskuze jsme se dostaly až k tématu práce, školy a vzdělání nebo je velmi zajímala otázka romské národnosti. Na závěr si děti společně vytvořily vědomostní mapu zabývající se tímto tématem. Děti se tak prostřednictvím této besedy dozvěděly více o svých právech, povinnostech a možnostech a zlepšily si tak orientaci ve společenském prostředí i základní znalosti týkající se této problematiky.

Partneři

       
    NadaceCEZ