Na exkurzi u hasičského záchranného sboru v Č. Krumlově jsme byli jž několikrát. Přesto jsme se tam letos vypravili znova, jelikož se dětem návštěva hasičů velmi zalíbila. Hned na začátku exkurze se nás ujal zástupce vrchního velitele CPS Český Krumlov. Na úvod jsme se s dětmi podívali do vnitřních prostor hasičské základny, kde jsme také humornou formou dostali obsáhlé informace, které se týkají povolání hasiče a mohly jsme si také vyzkoušet hasičské uniformy. Hned poté jsme se přemístili k hasičským autům, děti měly samozřejmě možnost se o autech dozvědět základní informace a podívat se na ně blíže. Na úplný konec dnešní exkurze měly děti možnost vyzkoušet si manipulaci s hasičskou stříkačkou, tato část se většině zalíbila nejvíce.

Na první etapu prázdninové soutěže Cesta za duhou jsme vyrazili s dětmi do Království lesa a Aquaparku v Lipně nad Vltavou. Po příjezdu na Lipno jsme museli vystoupat asi 2 km do kopce a pak jsme rovnou zamířili do Království lesa, kde děti využily spoustu atrakcí jako například krmení koz, domečky pro malé děti, lanovky, lanové prolézačky, houpačky a pak také dvě obří trampolíny, které se dětem zamlouvaly asi nejvíce. V Království lesa jsme strávili přibližně 3 hodiny a děti si během tohoto času mohly i vyplnit test o NP Šumava a získat tak body do prázdninové soutěže. Po návštěvě Království lesa jsme pěšky sešli k lipenskému Aquaparku, kde jsme s dětmi strávili 2 hodiny. Děti, které na tom nebyly s plaváním dobře, si vypůjčily u plavčíka kruhy a rukávky, aby se mohly pod naším dohledem bezpečně pohybovat po bazénu. Větší a zdatnější děti pak mohly v bazénu využít vodní proudy, skluzavku a vířivku nebo si mohly zaplavat ve větším bazénu. Výlet se nám všem velice povedl a děti si všechny zprostředkované aktivity bezvadně užily a navíc se dozvěděly několik nových informací o NP Šumava a zvířatech a lesích, které jsou jeho součástí.

Tak jak nám minulý rok pan řezbář Honza slíbil, že se na nás přijede podívat i v příštím roce, tak svůj slib splnil a dorazil i tento rok. Hned na začátek se pan řezbář představil a dětem přednesl krátkou přednášku, kde zmínil, co vlastně řemeslo řezbáře obnáší a co nás v dnešní dílně bude čekat a jaké výrobky si budeme moct vyrobit. Děti pracovaly s kůrou stromu, a to konkrétně s dubovou kůrou, která je pro výrobu přívěšku nejideálnější, snadno se totiž opracovává. Každý z dětí dostal základ pro výrobu přívěšku, mohl si vybrat srdíčko, lodičku, strašidlo nebo želvičku. Většina z dětí zvolila srdíčko. Děti měly za úkol pomocí brusného papíru a nejrůznějších dlátek vytvořit své dílo. Těm méně šikovným dětem pan řezbář ochotně pomohl. Dětem se práce s dubovou kůrou velice líbila, spokojený byl i pan řezbář, který děti pochválil za jejich šikovnost.

Jako už každý rok jsme se s dětmi vydali do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře, protože to tam děti moc baví a líbí se jim interiéry muzea. Po cestě vlakem jsme dorazili k muzeu a šli hned do cukrářské dílny, kde si děti mohly vyzkoušet práci s různobarevnou marcipánovou hmotou. Děti zkoušely buď napodobit předlohy, již udělaných výrobků, anebo nechaly pracovat svou fantazii a tvořily svá vlastní marcipánová cukrátka. Dětem se výrobky velice povedly, a když byly s činností v dílně hotovy, šli jsme si společně prohlédnout celé muzeum. Cestou z muzea jsme šli přes náměstí, kde měly děti hodinový rozchod a pak už jsme zamířili společně k vlaku. Ve vlaku ještě děti vyplnili kvíz, který se týkal historie města Tábora. V 17 hodin jsme spokojeně dorazili autobusem do Větřní. Výlet do Tábora se opět hodně vydařil. Děti si vyzkoušely práci cukráře, prohlédly si v muzeu práci profesionálních cukrářů, v centru měli hodinový rozchod a nakonec ještě ve vlaku vyplnily kvíz o městě Táboře.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.