Po společné domluvě s vedoucím souboru Somnakuni Čercheň Františkem Dunkou a dětmi jsme se rozhodli, že se budeme účastnit mezinárodního festivalu Khamoro 2018. Vyrazili jsme v pátek v šest hodin ráno, abychom stihli v deset hodin schůzku s jednou z organizátorek festivalu v dolní části Václavského náměstí. Na schůzku jsme dorazili včas a přesunuli se do Divadla v Rytířské, kde jsme se převlekli a připravili na průvod, který začínal opět v dolní části Václavského náměstí. Docela dlouhou dobu trvalo než se všechny kapely a soubory do průvodu seřadili, po dvanácté hodině se ale průvod vydal směrem ke Staroměstskému náměstí a všichni jsme si tu nádhernou atmosféru ohromně užili. Na Staroměstském náměstí bohužel začalo hodně pršet a průvod byl přerušen a následně zrušen zcela. Přemístili jsme se proto znovu do Divadla v Rytířské, kde jsme se opět převlekli a občerstvili a vydali jsme se na Dětský den Khamoro, který se konal v parku Grébovka. Soubor zde ve čtyři hodiny vystupoval. Zatančil divákům dva tance. Jeden romský a druhý moderní street-dance tanec. Vystoupení se souboru povedlo a obecenstvu se velice líbilo. Po páté hodině jsme se vydali na cestu zpět směr Hlavní nádraží a vlakem odjeli domů.
Dětem se na festivalu velice líbilo a měly možnost vidět a porovnávat ostatní romské soubory i opravdové romské taneční a hudební umělce, kteří s námi šli v defilujícím průvodu. Pro celý taneční soubor to tak byl nezapomenutelný zážitek, kteří si mnozí z nich budou jistě pamatovat celý život.

Další z besed realizovaných v rámci sociálně vzdělávacího programu Moje cesta se zaměřila na téma školy a kariérového poradenství. Povídali jsme si s dětmi o tom, co by v dospělosti chtěly dělat, na jakou školu nebo učební obor jít a jaké povolání vykonávat. Děti vyplňovaly obrazový kariérový test, Hollandův test a otevřené otázky, které se týkaly výběru školy a budoucího povolání. Většina dětí by ráda byla tanečníkem, kadeřnicí nebo fotbalistou. Několik z dětí zvolilo osobní konzultaci, kde jsme individuálně probírali výběr budoucí školy, popřípadě zaměstnání. Dnešní beseda děti velmi bavila.

Jako každoročně i letos jsme svou činnost prezentovaly na akci Kouzelný Krumlov, pořádané městam Český krumlov v Pivovarských zahradách. Prezentovali jm,se zde činnost sociálních služem terénní programy ZMĚNA  a  Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA, dále programy volnočasových, vzdělávacích a prázdninových aktivit. Návštěvníci našeho stánku si u nás mohli zakoupit CD Romské pohádky, čarodejnické záložky, korálky a přívěšky z fimo hmoty nebo hliněné amuletky, které si mohly děti v našem stánku ozdobit. Všechny výrobka k prodeji vyráběly děti z Větřní. na akci také vystupoval se svým tanešním vystoupením větříňský soubor Somnakuni Čercheň.Na stánku nám pomáhaly děti z větřní, které také shléfly bohatý kulturní program a využily nabídky jiných stánků.

Trochu opožděně jsame ve Větřní oslavili Mezinárodní den Romů. Vžda jsme ho slavili v Klubovně, ale protože byla dočasně zavřená, čekali jsme na příznivé počasí a oslavili jsme tuto událost v Rožmberské ulici na"našem" hřišti a na dvoře u domů č.p. 53 a 55. Pro děti byly připraveny různé soutěže a sladké odměny, opékání buřtů. Na oslavu přišlo také mnoho rodičů a prarodičů a dalších dospělých. Všem zahrála k poslechu českokrumlovská romská kapela, která akci příjemně oživila. Oslava se všem - dětem i dospělým velmi líbila. Sešlo se jich tolik, že zaplnili celý dvůr. A přálo nám i počasí - celé odpoledne se na nás smálo sluníčko.

Partneři

       
    NadaceCEZ