Na úvod jsme si řekli, co nás čeká a jaké dvě témata budeme probírat. Jako první přišlo na řadu téma záškoláctví a hned poté šikana. Po našem povídání jsme přešli na diskuzi. V diskuzi jsem se dozvěděla, že většina zúčastněných dětí už přišla se šikanou do styku ve škole. Většinou se jedná o šikanu slovní, která dětem znepříjemňuje chození do školy. Na úplný závěr jsme vypracovali vědomostní mapu a zhodnotili naši práci.

Stručně jsme si řekli, co to je gambling. Dále jsme si povídali o tom, kdo je to gamblér a jaké jsou možnosti léčby této závislosti v ČR. Hned poté jsme se dětí ptali, jestli už přišli do styku s nějakým gamblérem. Většina dětí mi odpověděla, že v jejich okolí se vyskytuje spousta osob, kteří mají s gamblingem zkušenosti a to dokonce v jejich blízkém okolí. Ke konci besedy jsme zhodnotili práci, kterou jsme dnes odvedli a vytvořili vědomostní mapu.

Na úplný začátek jsme se děti pokusili zasvětit do dnešního tématu. Řekli jsme si, co je to alkohol a jaké jsou jeho krátkodobé a dlouhodobé účinky na lidské tělo. Hned poté jsme si všichni společně vypracovali pracovní listy, ve kterých děti odpověděli na pár otázek k probranému tématu. Po vypracování pracovních listů jsme dnešní besedu zakončili krátkou diskuzí a vypracováním vědomostní mapy.

Na úvod naší besedy jsme si všichni společně řekli, co si máme pod pojmem DROGA představit, dále jsme si řekli, jak se drogy rozdělují a jaká je prevence užívání drog. Povídali jsme si také o negativních účincích drog na naše tělo. Poté jsme přešli k pracovním listům. Každý dostal pracovní list, kde měl vypracovat a odpovědět na pět otázek a tím si i zopakovat probírané téma. Po vypracování pracovních listů přišla na řadu diskuze k dnešnímu tématu. Šokující zjištění bylo, že mnoho dětí už přišla do styku s lidmi, kteří pravidelně drogy užívají. Na závěr jsme vypracovali vědomostní mapu a tím také besedu zakončili.

Partneři

       
    banner techsoup.cz