Pátá etapa prázdninové soutěže se odehrávala v Zátoni na turistické základně DDM. V pondělí odpoledne děti přijely do Zátoně, dostaly instrukce ohledně ubytování a organizace a programu celého pobytu (budíček, rozcvička, snídaně, svačiny, oběd, večeře a večerka) a jaká jsou pravidla. Děti se dozvěděly, co smějí a co nesmějí, jaké budou sankce za porušení pravidel nebo jaké budou plusové body do soutěže, pokud udělají něco navíc. V druhé části společného povídání se děti dozvěděly, že je pobyt inspirován filmem Hobit a všechny disciplíny a úkoly v rámci pobytu budou probíhat v tomto duchu a v rámci stejnojmenné celotáborové etapové soutěže. Děti jsme pak rozdělily losováním do hobitích družin, protože většina soutěží a úkolů, mimo kvízy a testy, probíhala skupinově. Nakonec jsme ještě dětem zodpověděli jejich otázky a šli jsme se společně ubytovat do klučičích a holčičích pokojů a provedli jsme děti celým domem. Když si děti povlékly postele a vybalily si věci, měli jsme všichni svačinu (jídlo bylo pravidelně k dispozici pětkrát denně v rytmu snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře), na které jsme děti seznámili s tím, jaká družina bude mít dneska službu a jaký program nás dneska ještě čeká. Orientační program každého dne visel u bodovací nástěnky, stejně jako pravidla pobytu, aby se děti mohly v průběhu dne lépe orientovat. Každodenní program pobytu obsahoval tři nebo dvě etapové hry, které jsme v družinách bodovali (batikování triček podle barvy hobití družiny, šipkovanou a hledání pokladu, přetahování lanem, hledání prstenu, hádanky s Glumem, štafetové hry atd., jednu sportovní hru (fotbal, stolní tenis, vybíjenou s balónky napuštěnými vodou atd.) a doprovodný program koupání v řece, skákání na trampolíně, kdo chtěl, mohl si na body udělat kvíz nebo test nebo se účastnit výtvarné soutěže nebo si zahrát s kamarády společenskou hru. Jeden den večer proběhla hobití diskotéka a dva následující večery táborák, který ve středu předcházel stezce odvahy a ve čtvrtek následoval po té, co všechny hobití družiny pomocí šipkované hledaly poklad krále trpaslíků. Poslední den jsme po slavnostním obědě vyhlásili výsledky bodovací soutěže družstev i jednotlivců. A většina dětí na sebe byla náležitě pyšná.
Pobyt proběhl celkem bez problémů a děti si při pobytu mohly vyzkoušet pracovat ve skupině i spoléhat samy na sebe, vyzkoušely si mnoho činností a aktivit, u kterých byly některé z nich i poprvé, rozvíjeli svou fantazii i svůj potencionál, bavily se… Musely ale také zároveň dodržovat režim pobytu, respektovat nastavená pravidla a poslouchat nás dospělé čaroděje, elfy a trpaslíky, což jim hlavně ze začátku dělalo obtíže, ale u konce pobytu už bylo skoro vše bez problémů a nás to opět velice potěšilo. Pobyt se tedy velmi vydařil a všichni si přejeme, abychom se na Zátoň mohli v příštím roce v rámci další prázdninové etapové soutěže znovu vrátit a prožít tu tak krásných, zážitky nabytých pět dní.

Partneři

       
    banner techsoup.cz