V rámci letní dílny Mladý humanista jsme navštívili Regionální muzeum v Český Krumlov. Většina dětí toto muzeum nenavštívila, a tak jsme se rozhodli, že by se děti mohly podívat právě sem. Hned na začátku prohlídky jsme dostali instrukce, jak se máme v muzeu chovat. V Regionálním muzeu jsme mohli vidět velký keramický model Českého Krumlova, většině dětem se velmi zalíbila barokní lékárna. Muzeum toho nabízí k vidění opravdu mnoho. U příležitosti 100. výročí ukončení první světové války a vzniku Československé republiky probíhá v Regionálním muzeu výstava s názvem „Od Velké války k republice“.  Výstava nám ukázala spoustu uniforem a zbraní. Měli jsme také možnost nahlédnout do domácností z počátku první republiky, včetně dobových oděvů. Dětem se prohlídka muzea líbila, nejvíce je však zaujal keramický model Českého Krumlova.

Jednou ze soutěžních disciplín Cesty za duhou byly sportovní aktivity – za těmi jsme se vypravili do Sportovně relaxačního areálu v Hluboké nad Vltavou. Pobyt zde nám zařídil včetně oběda a zmrzliny pan Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou. Děti se mohly v areálu náležitě „vyřádit“ a vyzkoušet různé atrakce. Vyzkoušely nafukovací trampolínu, venkovní posilovnu, špuntárium, zaujal je minigolf, bungee trampolína a všichni projevili velkou odvahu, když se vydali překonat 15  lanových překážek v síťovém bludišti, které jsou zakončeny pavučinou a tobogánem. Děti si den moc užili a všechny získaly v soutěži další body za odvahu, sportovní výkony a slušné chování

Již po několikáté jsme se s dětmi vydali na exkurzi do Grafitového dolu v Českém Krumlově. Hned na začátku jsme si všichni povinně museli vzít helmu se svítilnou, kombinézu, gumovky a nezbytné hornické vybavení. Poté jsme se mohli přesunout na samotnou prohlídku Grafitového dolu, nejprve jsme se svezli hornickým vláčkem, který nás zavezl do štoly. Nacházeli jsme se v hloubce 76 m pod zemí. Hned na úvod jsme dostali krátkou přenášku o tom, jak se máme v dole chovat a co nás bude čekat. Cesta byla dlouhá asi 800 m. Cestou jsme se podívali na hydraulický vrták, starý telefon, který se kdysi v dolech používal. Mohli jsme zde také zahlídnout velký větrák, který nám byl při prohlídce zapnut. Děti si tak mohly představit co obnáší práce horníka a jak moc je namáhavá

Pro děti jsme na 2. etapu prázdninové soutěže připravili přespávačku u nás v KoCeRu. Děti přijely už v brzkých odpoledních hodinách a my jsme pro ně nachystali kvíz v lesíku, kde děti chodily po dvojicích po stanovištích a vyplňovali podle jednotlivě rozmístěných otázek kvíz. Když jsme kvíz dokončili, měly děti po nějakou dobu volný program a ve většině se věnovaly míčovým a stolním hrám. V 17 hodin jsme zamířili do kina na film Hotel Transylvánie 3, na který se děti moc těšily. Po skončení představení jsme zamířili zpět do KoCeRa, kde jsme hned po příchodu začali společně chystat táborák a opékání špekáčků. S dětmi jsme si u ohně popovídali a zazpívali si. Večerka byla stanovená na 23 hodinu, ale než jsme šli spát, stihli jsme ještě krátkou dětskou diskotéku. Celý den včetně večera se velice podařil, až na docela velké noční zlobení skoro všech dětí. Ráno jsme dětem uvařili čaj a mluvili jsme s nimi o tom, proč v noci tolik zlobily. Po společném úklidu jsme děti odvezli autobusem domů.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.