V rámci sociálně vzdělávacího programu Moje cesta jsme pro děti připravili besedu o společenských normách chování. Děti dostaly pracovní listy a 20 základních pravidel chování ve společnosti (etiketa). Všechna pravidla jsme společně přečetli a pak o nich diskutovali, aby děti všechna pravidla pochopily. Děti vyplnily krátký test, který prověřil, co si z besedy zapamatovaly. Na závěr jsme si ještě povídali o historii etikety.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.