V pondělí 24. 10. jsme připravili projektový den pro ZŠ Kaplická s tématem Cesta do pravěku pro 1. stupeň.
Žáci se nejprve se děti seznámili s tím, co pravěk je, co se dělalo, jak se vyráběli zbraně a jaké materiály se používali. Pak se rozdělili do dvou skupin, jedna skupina šla ven rozdělávat oheň a druhá skupina se učila razit mince. Na závěr si všichni mohli zastřílet z luku.

Žáci ZŠ Kaplická ze 7.,8. a 9. třídy přišli malovat na plátno. Někteří žáci zde byli již loni, kdy malovali obrázky na 2. charitativní akci. Letos se koná již 3. charitativní akce – Pomáháme čtyřnohým kamarádům, která se uskuteční 10. 11. v předsálí Divadla v Českém Krumlově. Žáci druhého stupně tedy malovali obrázky na plátno na tuto akci. Žáci namalovali mnoho obrázků s různými náměty - zvířata, ptáci, květiny, abstraktní umění. Žáci se vyptávali, kdy se charitativní akce uskuteční, a řekli, že by se rádi přišli podívat. Většina obrázků se velmi vydařila, už teď se těšíme na další spolupráci se ZŠ Kaplická.

Cesta do pravěku bylo tématem dalšího projektového dne. Den začal povídáním o pravěku na Českokrumlovsku doplněným projekcí a praktickými ukázkami. Potom jsme s celou skupinou vyrazili na soutěž v lesíku, kde děti plnily různé vědomostní úkoly, hledaly mince, či malovaly pravěké malby. Dále se všichni rozdělili do dvou skupin, jedna skupina šla ven rozdělávat oheň a druhá skupina se učila razit mince. Po asi hodince se skupiny vystřídali, aby nebyl nikdo o nic ošizen. Na závěr si všichni mohli zastřílet z luku.

Ve středu 5. 10. jsme slavili 10. výročí založení naší obecně prospěšné společnosti. Oslava se konala v podvečer před KoceRem ve velkém stanu. K poslechu a tanci hrála místní romská kapela Band Mulatcag, program zpestřily svým tanečním vystoupením soubory Sonmakuni Čercheň a Benga Čave. Hosté si zatančili i zazpívali romské písně. Kdo přišel, mohl se zúčastnit Soutěže s Kocerem a odnést si tak domů věcné ceny. K dispozici bylo také občerstvení: káva, čaj, pivo a pečená selata, zákusky.Se zajištěním občerstvení nám pomohl pan Tomáš jirsa - předseda dozorčí rady. Akce se i přes nepřízeň počasí velmi vydařila.

Partneři

       
    banner techsoup.cz