V besedě jsme se zaměřili na otázku práce, kariérového poradenství a na orientaci na budoucí zaměstnání. Děti jsem dostaly základní informace týkající se práce a kariéry. Zkusily si napsat životopis a vyplňovaly pracovní listy. Po vypracování proběhla s dětmi krátká diskuze na téma práce, mnoho dětí mi odpovědělo, že chtějí v budoucnu dělat práci, která je bude něčím naplňovat a nebudou jí dělat jen pro peníze. U dívek se jednalo o práci kadeřnice a u kluků fotbalista nebo práce u policie.

 

Po společné domluvě s vedoucím souboru Somnakuni Čercheň Františkem Dunkou a dětmi jsme se rozhodli, že se budeme účastnit mezinárodního festivalu Khamoro 2018. Vyrazili jsme v pátek v šest hodin ráno, abychom stihli v deset hodin schůzku s jednou z organizátorek festivalu v dolní části Václavského náměstí. Na schůzku jsme dorazili včas a přesunuli se do Divadla v Rytířské, kde jsme se převlekli a připravili na průvod, který začínal opět v dolní části Václavského náměstí. Docela dlouhou dobu trvalo než se všechny kapely a soubory do průvodu seřadili, po dvanácté hodině se ale průvod vydal směrem ke Staroměstskému náměstí a všichni jsme si tu nádhernou atmosféru ohromně užili. Na Staroměstském náměstí bohužel začalo hodně pršet a průvod byl přerušen a následně zrušen zcela. Přemístili jsme se proto znovu do Divadla v Rytířské, kde jsme se opět převlekli a občerstvili a vydali jsme se na Dětský den Khamoro, který se konal v parku Grébovka. Soubor zde ve čtyři hodiny vystupoval. Zatančil divákům dva tance. Jeden romský a druhý moderní street-dance tanec. Vystoupení se souboru povedlo a obecenstvu se velice líbilo. Po páté hodině jsme se vydali na cestu zpět směr Hlavní nádraží a vlakem odjeli domů.
Dětem se na festivalu velice líbilo a měly možnost vidět a porovnávat ostatní romské soubory i opravdové romské taneční a hudební umělce, kteří s námi šli v defilujícím průvodu. Pro celý taneční soubor to tak byl nezapomenutelný zážitek, kteří si mnozí z nich budou jistě pamatovat celý život.

Další z besed realizovaných v rámci sociálně vzdělávacího programu Moje cesta se zaměřila na téma školy a kariérového poradenství. Povídali jsme si s dětmi o tom, co by v dospělosti chtěly dělat, na jakou školu nebo učební obor jít a jaké povolání vykonávat. Děti vyplňovaly obrazový kariérový test, Hollandův test a otevřené otázky, které se týkaly výběru školy a budoucího povolání. Většina dětí by ráda byla tanečníkem, kadeřnicí nebo fotbalistou. Několik z dětí zvolilo osobní konzultaci, kde jsme individuálně probírali výběr budoucí školy, popřípadě zaměstnání. Dnešní beseda děti velmi bavila.

Jako každoročně i letos jsme svou činnost prezentovaly na akci Kouzelný Krumlov, pořádané městam Český krumlov v Pivovarských zahradách. Prezentovali jm,se zde činnost sociálních služem terénní programy ZMĚNA  a  Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA, dále programy volnočasových, vzdělávacích a prázdninových aktivit. Návštěvníci našeho stánku si u nás mohli zakoupit CD Romské pohádky, čarodejnické záložky, korálky a přívěšky z fimo hmoty nebo hliněné amuletky, které si mohly děti v našem stánku ozdobit. Všechny výrobka k prodeji vyráběly děti z Větřní. na akci také vystupoval se svým tanešním vystoupením větříňský soubor Somnakuni Čercheň.Na stánku nám pomáhaly děti z větřní, které také shléfly bohatý kulturní program a využily nabídky jiných stánků.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.