Trochu opožděně jsame ve Větřní oslavili Mezinárodní den Romů. Vžda jsme ho slavili v Klubovně, ale protože byla dočasně zavřená, čekali jsme na příznivé počasí a oslavili jsme tuto událost v Rožmberské ulici na"našem" hřišti a na dvoře u domů č.p. 53 a 55. Pro děti byly připraveny různé soutěže a sladké odměny, opékání buřtů. Na oslavu přišlo také mnoho rodičů a prarodičů a dalších dospělých. Všem zahrála k poslechu českokrumlovská romská kapela, která akci příjemně oživila. Oslava se všem - dětem i dospělým velmi líbila. Sešlo se jich tolik, že zaplnili celý dvůr. A přálo nám i počasí - celé odpoledne se na nás smálo sluníčko.

Klubovna ve Větřní byla ještě zavřená a děti, které jezdily do Č. Krumlova, si příály, abychom je vzaly do města. Jejich přání jsme jim splnily a výlet do města udělaly. Šly jme na náměstí, kde se děti těšily na krátký rozchod a podívaly se do různých obchodů nebo do cukrárny. Potom jsme šli do parku na hřiště, kde děti vyzkoušely různé prolejzačky a houpačku a také si zahrály fotbal. Cestou na autobus do větřní jsme ještě zašli na zmrzlinu. Dětem se splnilo jejich přání a výlet se jim moc líbil.

Protože byly jarní prázdniny a klubovna ve Větřní byla dočasně zavřená, vzaly jsm e děti na výlet do Hopsária v Č. Budějovicích. Některé děti jely do Hopsária už potřetí, i přesto se  všechny ohromně těšily a byly plné nadšení. Po příchodu do hopsária jsme dětem vysvětlili pravidla chování, možnosti občerstvení a čas, kdy budeme odcházet. Děti tak mohly svobodně a plně využít všechny atrakce a služby Hopsárka a odvezli si odsud spoustu krásných zážitků, které mohou sdílet se svými vrstevníky.

V rámci programu Moje cesta byla další beseda zaměřena na alternativní životní styly a sexuální menšiny. děti toto téma nejprve trochu zaskopčilo, nevěděly, jaký je význam slova alternativní. Povídali jsme si tedy o vegetariánství, veganství, hippies, dále jsme se zaměřili na téma sexuálních menšin, kde jsme si vysvětlili pojmy jako homosexualita, bisexualita, transsexualita a heterosexualita. Na závěr besedy děti odpovídaly v písemném testu na otázky a vytvořily vědomostní mapu na dané téma.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.