Šestá etapa prázdninové soutěže Cesta za duhou nás zavedla do Nové Pece odkud jsme vyrazili pěšky až do Horní Plané. Když jsme dětem oznámili, že do Horní Plané nepojedeme vlakem, ale půjdeme pěšky většina dětí byla nemile překvapena. Hned na začátku naší výpravy jsme je ale ubezpečili, že se nemají čeho bát a za odměnu se budou moct vykoupat na písečné pláži v Horní Plané. Cesta z Nové Pece do Horní Plané byla dlouhá 9 km. V průběhu naší cesty do Horní Plané jsme dětem pokládali otázky, když na otázku správně odpověděli dostali za odměnu plusové body. Po zdolání naší trasy jsme dorazili na slíbenou písečnou pláž. Většina dětí zamířila ihned po příchodu do vody a ti další zvolili odpočinek. Děti dnešní výlet zhodnotily jako povedený, ale zároveň i fyzicky náročnější.

Letos jsme se s dětmi vypravili do nedaleké Třeboně, kde jsme navštívili Dům přírody. Cestou do Domu přírody jsme se ještě stihli podívali na Třeboňský zámek. V Domě přírody se děti mohly seznámit s historií a přírodou Třeboňska formou interaktivní expozice, nejvíce je však zaujala expozice, kde se mohly seznámit s přírodou Třeboňska anebo obvyklými zaměstnáními z minulosti (například rybníkář, myslivec anebo lazebnice). Po shlédnutí expozice si děti mohly prohlédnout lázeňské město Třeboň s přilehlým zámeckým parkem. Cesta do Třeboně byla náročná a většinu dětí zmohla natolik, že jsme se po prohlídce města a parku vydali rovnou na vlak. Cestu vlakem jsme si zpříjemnili hrou, kde jsme hádali, kdo z dětí je jaké zvíře. Děti tato hra a celkově dnešní výlet velmi bavil.

Pátá etapa prázdninové soutěže se odehrávala v Zátoni na turistické základně DDM. V pondělí odpoledne děti přijely do Zátoně, dostaly instrukce ohledně ubytování a organizace a programu celého pobytu (budíček, rozcvička, snídaně, svačiny, oběd, večeře a večerka) a jaká jsou pravidla. Děti se dozvěděly, co smějí a co nesmějí, jaké budou sankce za porušení pravidel nebo jaké budou plusové body do soutěže, pokud udělají něco navíc. V druhé části společného povídání se děti dozvěděly, že je pobyt inspirován filmem Hobit a všechny disciplíny a úkoly v rámci pobytu budou probíhat v tomto duchu a v rámci stejnojmenné celotáborové etapové soutěže. Děti jsme pak rozdělily losováním do hobitích družin, protože většina soutěží a úkolů, mimo kvízy a testy, probíhala skupinově. Nakonec jsme ještě dětem zodpověděli jejich otázky a šli jsme se společně ubytovat do klučičích a holčičích pokojů a provedli jsme děti celým domem. Když si děti povlékly postele a vybalily si věci, měli jsme všichni svačinu (jídlo bylo pravidelně k dispozici pětkrát denně v rytmu snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře), na které jsme děti seznámili s tím, jaká družina bude mít dneska službu a jaký program nás dneska ještě čeká. Orientační program každého dne visel u bodovací nástěnky, stejně jako pravidla pobytu, aby se děti mohly v průběhu dne lépe orientovat. Každodenní program pobytu obsahoval tři nebo dvě etapové hry, které jsme v družinách bodovali (batikování triček podle barvy hobití družiny, šipkovanou a hledání pokladu, přetahování lanem, hledání prstenu, hádanky s Glumem, štafetové hry atd., jednu sportovní hru (fotbal, stolní tenis, vybíjenou s balónky napuštěnými vodou atd.) a doprovodný program koupání v řece, skákání na trampolíně, kdo chtěl, mohl si na body udělat kvíz nebo test nebo se účastnit výtvarné soutěže nebo si zahrát s kamarády společenskou hru. Jeden den večer proběhla hobití diskotéka a dva následující večery táborák, který ve středu předcházel stezce odvahy a ve čtvrtek následoval po té, co všechny hobití družiny pomocí šipkované hledaly poklad krále trpaslíků. Poslední den jsme po slavnostním obědě vyhlásili výsledky bodovací soutěže družstev i jednotlivců. A většina dětí na sebe byla náležitě pyšná.
Pobyt proběhl celkem bez problémů a děti si při pobytu mohly vyzkoušet pracovat ve skupině i spoléhat samy na sebe, vyzkoušely si mnoho činností a aktivit, u kterých byly některé z nich i poprvé, rozvíjeli svou fantazii i svůj potencionál, bavily se… Musely ale také zároveň dodržovat režim pobytu, respektovat nastavená pravidla a poslouchat nás dospělé čaroděje, elfy a trpaslíky, což jim hlavně ze začátku dělalo obtíže, ale u konce pobytu už bylo skoro vše bez problémů a nás to opět velice potěšilo. Pobyt se tedy velmi vydařil a všichni si přejeme, abychom se na Zátoň mohli v příštím roce v rámci další prázdninové etapové soutěže znovu vrátit a prožít tu tak krásných, zážitky nabytých pět dní.

V rámci 4. etapy prázdninové soutěže jsme se vydali do Českokrumlovského kláštera. Společně s dětmi jsme si zahráli na detektivy a pátrali po Klášterních záhadách. Na úplný začátek naší dobrodružné výpravy jsme dostali od naší průvodkyni indicii, která nás měla nasměrovat na startovní místo našeho pátrání. Indicie nás nasměrovala do Klášterních zahrad, kde na nás čekala mapa. V průběhu našeho pátrání jsme museli zdolat nesčetně překážek a úkolů, dokonce jsme se dostali i do alchymistické laboratoře, kde si děti vytvořily vlastní lektvar. Děti byly ovšem šikovné a moc je zajímalo co vypátrají. Po zdolání všemožných úkolů jsme došli k cíli. Náš cíl byla tajemná komnata, která se v klášterech ukrývá. Děti byly z celého programu nadšené a ukrytá komnata se jim líbila. Cestou nazpět jsme ještě stihli navštívit  a pohrát si v interaktivní expozici lidských dovedností.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.