V této besedě jsme se zaměřili na téma Zvířata v zimě. Nejdříve jsme dětem řekli obecné informace o našich zvířatech a jejich životě a chování v zimě. Potom jsme si s dětmi o jejich i svých zkušenostech se zvířaty v zimě povídali a diskutovali. Na závěr jsme pro děti připravili vědomostní test, který se týkal věcí, o kterých jsme si s dětmi povídali. Děti test vyplňovaly ve dvojicích a moc je, jako obvykle, bavil.

V této besedě jsme se zaměřili na téma demokracie, svobody slova a náboženství. Jednotlivé termíny jsme dětem vysvětlili. Děti vyplňovaly pracovní list, kde sizábavnou formou ověřily, jak toto téma  pochopily. Po vypracování pracovního listu přišla na řadu krátká diskuze na tato tři témata, nejvíce jsme však diskutovali o náboženství, děti mi řekly, že většina z nich v boha věří, a i jejich rodiče jsou převážně věřící. Dětem se dnešní beseda velmi líbila.

V programu Moje cesta jsme se zabývali otázkou individuality a spolupráce. Vysvětlili jsme si, co to individualita a spolupráce je, jaký je mezi nimi rozdíl. Povídali jsme si společně o tom, jak děti spolupráci a individualitru vnímají a chápou a co je pro ně osobně lepší. Děti dostaly pracovní listy, které doplňovala a také test, ve kterém mohly najít odpověď, zda raději spolupracují nebo jednají samy za sebe. Většina je nakloněna spolupráci. Besedu jsme uzavřeli vytvořením vědomostní mapy.

V rámci sociálně vzdělávacího programu Moje cesta jsme pro děti připravili besedu o společenských normách chování. Děti dostaly pracovní listy a 20 základních pravidel chování ve společnosti (etiketa). Všechna pravidla jsme společně přečetli a pak o nich diskutovali, aby děti všechna pravidla pochopily. Děti vyplnily krátký test, který prověřil, co si z besedy zapamatovaly. Na závěr jsme si ještě povídali o historii etikety.

Partneři

       
    NadaceCEZ