V rámci programu Moje cesta byla další beseda zaměřena na alternativní životní styly a sexuální menšiny. děti toto téma nejprve trochu zaskopčilo, nevěděly, jaký je význam slova alternativní. Povídali jsme si tedy o vegetariánství, veganství, hippies, dále jsme se zaměřili na téma sexuálních menšin, kde jsme si vysvětlili pojmy jako homosexualita, bisexualita, transsexualita a heterosexualita. Na závěr besedy děti odpovídaly v písemném testu na otázky a vytvořily vědomostní mapu na dané téma.

Partneři

       
    banner techsoup.cz