2014

Ve středu 19.2. v Domově pro seniory Kaplice, pracoviště Český Krumlov pořádali pro babičky a dědečky masopustní odpoledne. Děti z našeho souboru toto odpoledne zpestřily svým tanečním a hudebním vystoupením.

 

V úterý 11.2. jsme se opět vypravili na exkurzi do obchodu Fair Trade a do Muzea historických řemesel. Nejprve nás pan Jiří Bloch seznámil s principy obchodu Fair Trade neboli spravedlivého obchodu. Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, který dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek. Fair Trade je založen na partnerství mezi výrobci na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé. Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, důstojný život a možnost plánovat budoucnost. Spotřebitelům pak fair trade dává jedinečnou možnost se prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.
V obchodu Fair Trade v Českém Krumlově je možné zakoupit především čaj, kávu, kakao, čokoládu, koření, drobné suvenýry, proutěné zboží, dřevěné výrobky a další suvenýry a drobné zboží dovezené z cizích zemí. Dále si zde můžete zakoupit zboží vyrobené místními řemeslníky (medové produkty a kosmetiku, keramiku apod.)
Protože je zde zároveň i Muzeum historických řemesel, viděli jsme různé, velmi staré nářadí, které používali v minulosti například kováři, truhláři nebo zedníci.
V obchůdku Fair Trade nám pan Bloch nabídl k ochutnání čokoládu a ovocnou šťávu. A pokud byste i vy chtěli přispět k pomoci lidem z chudých zemí, můžete se do obchodu fair trade zapojit tím, že si zde zakoupíte zboží a tím přispějete k rozvoji tohoto obchodu.

 

Partneři

       
    NadaceCEZ