Posláním terénních programů KoCeRo, o.p.s – komunitního centra Romů, o.p.s. je snižování rizik spojených s životem v sociálně vyloučených lokalitách města Český Krumlov a regionu Českokrumlovsko. Touto službou usilujeme o vyrovnávání nedostatků v přístupu k základním zdrojům společnosti obyvatelům, kteří se ocitají v těžké životní situaci a jsou znevýhodněni životem ve výše uvedených sociálně vyloučených lokalitách. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí uživatelů.

Cíle terénních programů:

 • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování romské populace,
 • prevence sociálně rizikových jevů ve vyloučených lokalitách,
 • sociální začleňování romské populace,
 • mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů (včetně jejich dopadu na společnost),
 • zmírňování nerovností (včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení apod.),
 • pomoc klientům získávat a znovu nabývat sociální kompetence,
 • předávat informace pomáhající překonat obtížné životní situace.

Cílová skupina:

Klienty terénních programů jsou jednotlivci a rodiny, kteří trpí neznalostí svých práv a povinnosti, neznalostí dostupných služeb a kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, jako je:

 • ztráta zaměstnání
 • dlouhodobá nezaměstnanost
 • příjmy na úrovni životního minima
 • špatné podmínky bydlení (např. přeplněné byty, špatný technický stav bytů…)
 • hrozící ztráta bydlení
 • neúnosné zadlužení.

Partneři

       
    banner techsoup.cz