Nabízíme

  • pomoc s vyplňováním formulářů
  • pomoc se sepsáním dokumentů
  • zprostředkování kontaktu s institucemi a úřad
  • doprovod na úřad
  • pomoc při vyřizování dalších běžných záležitostí
  • poradenství v oblasti nezaměstnanosti (např. pomoc při hledání pracovních nabídek, pomoc s tvorbou životopisu, motivačního dopisu apod.)
  • poradenství ohledně vzdělávání dětí a mládeže
  • poradenství v oblasti rodinné problematiky
  • pomoc při hrozící ztrátě bydlení

Poskytování sociální služby je bezplatné. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Partneři

       
    banner techsoup.cz