Zakladatelé KoCeRo o.p.s. : 

TRICHOLOMA a.s., Český Krumlov

GASTRO BOHEMIA s.r.o., Frymburk

Bc. Petra Podruhová

KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s. (dále jen KoCeRo o.p.s.) je právnickou osobou založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ze dne 28.září 1995 o obecně prospěšných společnostech. Společnost je registrována Krajským soudem v Českých Budějovicích, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 128 .
Sídlem společnosti je Český Krumlov, Horní Brána 425, psč. 381 01.

 

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.