Zakladatelé KoCeRo o.p.s. : 

TRICHOLOMA a.s., Český Krumlov

GASTRO BOHEMIA s.r.o., Frymburk

Bc. Petra Podruhová

KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s. (dále jen KoCeRo o.p.s.) je právnickou osobou založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ze dne 28.září 1995 o obecně prospěšných společnostech. Společnost je registrována Krajským soudem v Českých Budějovicích, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 128 .
Sídlem společnosti je Český Krumlov, Horní Brána 425, psč. 381 01.

 

Partneři

       
    NadaceCEZ banner techsoup.cz