Zakladatelé KoCeRo o.p.s. : 

  • Občanské sdružení Romů – Soužití Český Krumlov, IČO : 685 21 456, se sídlem Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, 
  • Gastro Bohemia s.r.o. ,IČO : 625 03 588, se sídlem Náměstí 10, 382 79 Frymburk
  • TRICHOLOMA a.s., Horní Brána 425, 381 01 Český Krumlov, IČ 27142574

KoCeRo – komunitní centrum Romů o.p.s. (dále jen KoCeRo o.p.s.) je právnickou osobou založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ze dne 28.září 1995 o obecně prospěšných společnostech. 

Společnost je registrována Krajským soudem v Českých Budějovicích, rejstřík obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 18 . 

Sídlem společnosti je Český Krumlov, Horní Brána 425, psč. 381 01.

 

Partneři

       
    NadaceCEZ