Účelem společnosti KoCeRo o.p.s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času a tím přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.

 

Druh obecně prospěšných služeb:

  1. vzdělávací aktivity s důrazem na děti a mládež romského etnika a na další děti a mládež, které jsou ohroženy  společensky nežádoucími jevy
  2. rozvoj a realizace aktivit, které podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže romského etnika a dětí a mládeže, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
  3. realizace informačních, poradenských a osvětových aktivit zaměřených na osoby z romského etnika a na osoby žijící v nevyhovujících socioekonomických podmínkách
  4. aktivity zaměřené na podporu udržování a rozvoje romských tradic

Správní rada stanovila následující doplňkové služby:

  1. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích aktivit včetně lektorské činnosti
  2. agenturní činnost v oblasti umění
  3. pořádání kulturních a prodejních akcí

Partneři

       
    NadaceCEZ