Poslání NZDM AUTOŠKOLA

 V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA poskytujeme dětem a mládeži z Českokrumlovska pomoc a podporu při řešení problémů a prostor a aktivity pro trávení volného času. Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytujeme informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházíme jejich sociálnímu vyloučení nebo dopady sociálního vyloučení zmírňujeme.

Cílem NZDM je dětem a mládeži zabezpečit:

 • podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí
 • snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování
 • zvýšení sociálních schopností a dovedností, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí
 • podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
 • nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit
 • zlepšovat kvalitu jejich života

Kde nás najdete

Místo Den Čas

NZDM AUTOŠKOLA

Horní Brána 425

Český Krumlov

Pondělí 12.00 – 17.00
Úterý 12.00 – 17.00
Středa 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 11.00 do 16.00

Klub Kocírko

Vyšehradská 182

Český Krumlov

Pondělí 12.00 – 15.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 12.00 do 15.00

Klubovna pro děti a mládež

Rožmberská ul. 46

Větřní

Úterý 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin v době od 11.00 do 17.00 jezdíme na výchovně vzdělávací výlety a zajímavá místa

Prostor v kanceláři TP

Šumavská 1, Větřní

Středa 13.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 14.00 - 16.00

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM AUTOŠKOLA jsou děti a mládež převážně romského etnika, které:

a) zažívají nepříznivé sociální situace

 • konfliktní společenské situace
 • obtížné životní události
 • omezující životní podmínky

b) jsou ve věkových skupinách:

 • od 6 do 26 let
 • výjimečně ve věku od 5 let (které se připravují na započetí školní docházky, přichází v doprovodu starší osoby - např. sourozence, které byla rodinou svěřena. Připravují se na vstup do 1. třídy ZŠ a některé aktivity NZDM AUTOŠKOLA jsou pro ně přínosem a usnadní jim zvládnutí 1. třídy.

c) žijí nebo se pohybují v ORP Český Krumlov

d) vztahují se k nim další (doplňkové) charakteristiky:

 • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče
 • dávají přednost neproduktivního trávení volného času
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb

 

 

Partneři

       
    NadaceCEZ banner techsoup.cz