Zásady NZDM AUTOŠKOLA

 • Naše služby využíváš bezplatně.
 • Naše služby využíváš dobrovolně, nikdo tě nenutí chodit k nám pravidelně. Zapojuješ se do aktivit, do kterých chceš.
 • NZDM Autoškola je otevřena v době, kdy máš odpoledne volno.
 • Nezáleží na tom, jakou máš barvu pleti, jaké náboženství vyznáváš, jaké máš názory.
 • Pracovníci NZDM AUTOŠKOLA mají odborné vzdělání a pokud potřebuješ, mohou ti poradit a budou se ti individuálně věnovat.
 • Vše, co nám sdělíš, je důvěrné a nikomu dalšímu to nebudeme sdělovat.

Pokud chceš NZDM AUTOŠKOLA navštěvovat a využívat naše služby a aktivity, uzavřeš s pracovníkem služby Dohodu o poskytování služby. Vybereš si pracovníka, se kterým budeš pracovat na svém cíli, který si stanovíš sám nebo s jeho pomocí. O tvých aktivitách bude vedena dokumentace, do které může nahlížet pouze pracovník a ty, pokud budeš chtít.

 

V NZDM AUTOŠKOLA máš tato práva:

 • právo na podpůrné a podnětné prostředí
 • právo na přístup k poskytovaným službám bez ohledu na svůj původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci, předchozí kriminální kariéru nebo společenské postavení
 • právo zůstat v anonymitě – nemusíš nám říkat jméno, ale třeba jen přezdívku
 • právo nečinnosti či pasivity – nemusíš se zapojovat do realizovaných aktivit
 • právo na důstojnost, respekt, zdraví a bezpečnost
 • právo vice informací o službě, kterou využíváš
 • právo na informování o všech pravidlech poskytované sociální služby, stejně jako o sankcích, když pravidla porušíš
 • právo ukončit spolupráci kdykoliv na základě vlastního rozhodnutí
 • právo na ochranu před reálným nebo hrozícím tělesným trestem, jakékoliv formy vydíraní a sexuálního zneužívání
 • právo na možnost do zařízení přijít a zase z něj odejít kdykoliv během provozní doby.
 • právo na rozhodnutí o tom, kterou z nabízených aktivit budeš využívat.
 • právo na poskytování základních služeb zařízení bezplatně.
 • právo na možnost vybrat si pracovníka zařízení a s ním si popovídat o záležitostech, které tě trápí, případně tohoto pracovníka změnit.
 • právo na soukromí, vše co nám sdělíš, je důvěrné
 • právo na podání stížnosti pokud nejsi spokojený s poskytováním služby
 • právo nahlížet do dokumentace, která obsahuje informace o tvých aktivitách v NZDM AUTOŠKOLA
 • právo podílet se na činnosti NZDM AUTOŠKOLA a podávat náměty na zlepšení služby

 

Jaké jsou tvé povinnosti?

 • dodržovat pravidla NZDM AUTOŠKOLA
 • dodržovat pokyny zaměstnanců
 • pokud dojde ke zranění či ke škodě na majetku, nahlásíš to ihned pracovníkovi
 • ctít pravdomluvnost a vzájemnou důvěru
 • v prostorách zařízení, jeho blízkém okolí i při jednotlivých akcích nebudeš kouřit a užívat jiné omamné a psychotropní látky. Stejně tak nebudeš přicházet do zařízení pod vlivem těchto látek a tyto látky přinášet (cigarety, alkohol, marihuana, pervitin apod.)
 • nebudeš v klubu provádět jakékoliv sexuální a milostné aktivity, včetně jejich náznaku
 • nebudeš donášet a používat zbraně v prostorách zařízení i při jiných akcích (např. nože, boxery).

Všechna uvedené povinnosti se vztahují také na veškeré aktivity probíhající mimo zařízení.

Pravidla NZDM AUTOŠKOLA

 • nebudu nikomu škodit ani ubližovat
 • nebudu nic ničit ani krást
 • nebudu dělat nic, co je nebezpečné mě nebo ostatním
 • když nejdu do školy, nejdu ani do AUTOŠKOLY

Pokud pravidla nebo povinnosti porušíš, bude následovat trest od napomenutí, rozhovorem s pracovníkem, uložením nějakého úkolu, až po vyloučení z klubu na určitou dobu dle závažnosti porušení.

Stížnost

Pokud nejsi spokojený s kvalitou a se způsobem poskytováni služby, můžeš podat stížnost. Stížnost můžeš podat také anonymně. Stížnost můžeš podat ty nebo osoba tobě blízká (rodiče, sourozenci..)

 • u pracovníka NZDM
 • u ředitelky
 • telefonicky na číslo 722 003 335 (v pracovní době)
 • písemně - vhodit do schránky na adrese Horní Brána 425, Č. Krumlov
 • písemně – poslat poštou na adresu Horní Brána 425, Č. Krumlov
 • e-mailem na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O vyřízení stížnosti budeš informován.

 

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.