V NZDM AUTOŠKOLA můžeš navštěvovat pravidelné volnočasové dílny:

HOKUS POKUS
Rozšíříš si vědomosti z oblasti řemesel a techniky, přírodovědy, ekologie a zdravé výživy. V dílně děláš pokusy, vyrábíš, hraješ vědomostní hry, můžeš si vyzkoušet práci s různými materiály, vyzkoušet svoji zručnost a šikovnost.

MLADÝ HUMANISTA
Zde získáš znalosti a vědomosti o kultuře a společenském dění, zlepšíš český jazyk a své vyjadřovací a komunikační schopností, budeš hrát společenské hry, divadlo, můžeš se účastnit zajímavých besed a o prázdninách poznávat nová místa.

TVOŘIVÉ RUCE
Vyzkoušíš si různé výtvarné techniky, budeš pracovat s různými materiály, vyrábět různé výrobky, malovat obrázky s různou tématikou a různými technikami, pracovat s papírem, filcem, přírodninami, hmotou FIMO, samotvrdnoucí hmotou, keramikou, mozaikou, malovaly na kameny, vyráběly přání apod

NOTY V POHYBU
Zde můžeš hrát různé pohybové hry, tancovat, zpívat.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.