V rámci sociálně vzdělávacího programu Moje cesta jsme pro děti připravili besedu o společenských normách chování. Děti dostaly pracovní listy a 20 základních pravidel chování ve společnosti (etiketa). Všechna pravidla jsme společně přečetli a pak o nich diskutovali, aby děti všechna pravidla pochopily. Děti vyplnily krátký test, který prověřil, co si z besedy zapamatovaly. Na závěr jsme si ještě povídali o historii etikety.

Partneři

       
    banner techsoup.cz