Více o nás

Naše společnost byla založena v roce 2006 s cílem poskytovat obecně prospěšné služby prostřednictvím širokého spektra projektů, a tím předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času a tím přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti. Od roku 2009 poskytujeme dvě registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociální službu Terénní programy.

Od doby svého vzniku pracujeme zejména s romskou komunitou na Českokrumlovsku. Kromě realizace sociálních služeb se zaměřujeme na volný čas dětí a mládeže. Během školního roku připravujeme pro děti pravidelné volnočasové dílny, během prázdnin realizujeme speciální prázdninový poznávací a zážitkový program doplněný o výlety a o pětidenní výchovně zážitkový pobyt. Celoročně se věnujeme také výchovně vzdělávacím aktivitám pro děti, včetně pomoci s přípravou do školy. Při práci s romskou komunitou uplatňujeme principy komunitní práce, realizujeme vzdělávací a volnočasové aktivity pro dospělé, pomáháme při budování hřiště v sociálně vyloučené lokalitě ve Větřní. Věnujeme se také charitativní a publikační činnosti.