Aktuality

Nové sídlo KoCeRo o.p.s. -  Stěhujeme se!!!

V týdnu od 3.6. do 7.6. se stěhujeme ze Hřbitovní ulice do nového objektu na Plešivci 250 v Českém Krumlově (bývalá pošta). Provoz NZDM v Českém Krumlově bude tento týden přerušen, budeme k dispozici na telefonu a online. Provoz nebude přerušen ve Větřní a v Kocírku na Vyšehradě. Od 10.6. se na vás těšíme v nových prostorách

Kvalitně a odborně

    Účelem projektu je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Terénní programy. 
    Základem dobré kvality realizace služeb je kvalifikovaný personál, poskytující přímou péči klientům na základě svých odborných znalostí, zkušeností, specifických dovedností. Je nezbytné, aby si pracovníci, kteří mají odborné vzdělání, neustále doplňovali a rozvíjeli svou odbornost především v závislosti na aktuálních potřebách služeb a jejich klientů, a tak mohli kvalitně a efektivně poskytovat službu.
    Kvalitní péče o klienty se opírá také o dobře nastavené cíle organizace, vycházející z potřeb služby a klientů. K dobře a efektivně vytyčeným cílům služby je potřebná kromě pracovní zkušenosti také znalost strategického plánování.
   Práce v sociálních službách je velmi psychicky náročná, protože se pracovníci ve své praxi setkávají často s nelehkou situací klientů, proto je nezbytná i péče o pracovníky v tomto směru, například prevence syndromu vyhoření, psychohygiena apod. 
    V neposlední míře je důležitá také prezentace organizace jednak ve vztahu ke klientům, tak i ve vztahu k široké veřejnosti a institucím. Prezentace organizace se realizuje prostřednictvím webových stránek a formou propagačního materiálu. 

Cílem tohoto projektu je:
    1.    Realizace výcviku v psychosociálních dovednostech, zaměřeného jednak na pracovníky z hlediska psychohygieny, jednak zaměřeného na práci s klienty se specifickými problémy (rozvoj odborných znalostí zaměstnanců, zlepšování kvality péče o zaměstnance). 
   2.    Vzdělání v oblasti strategického plánování (rozvoj organizace). 
   3.    Grafika a návrh webových stránek korespondujících s propagačním materiálem organizace - prezentace organizace (zviditelnění pozice organizace mezi klienty, veřejností, donátory). 
   Tento projekt, realizovaný od od 1.4.2023 do 22.3.2024 byl podpořen Nadací ČEZ ve výši 150000,- Kč.