Můžete nás podpořit

Děkujeme Vám za podporu činnost naší společnosti a pomoci našim klientům, velmi si toho oceníme.  

Jakým způsobem můžete pomoci?

POSKYTNUTÍM FINANČNÍHO DARU
Chcete li nám věnovat finanční dar, částku můžete poskytnout na číslo účtu:
51 – 912 588 0217/0100.

  POSKYTNUTÍM POTŘEBNÝCH VĚCÍ NEBO SLUŽEB
Oceníme pomoc i formou poskytnutí materiálních věcí, například počítačové vybavení, kancelářské potřeby, školní pomůcky apod. nebo formou služby, jako úklid prostor, grafické práce, výtisk propagačních materiálů, opravy, poradenství apod.

  JAKO PROTISLUŽBU 
umístíme Vaše jméno, název firmy nebo logo na naše webové stránky a do výroční zprávy. Sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, na základě které můžete uplatnit odepsání daru z daní.