Naše Služby

N ízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA

V NZDM  AUTOŠKOLA vytváříme pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let bezpečný prostor, kde mohou zdravě, bezpečně a společensky přijatelně trávit svůj volný čas.
Pomáháme jim a podporujeme je v tom, aby zvládali školu, brigádu nebo zaměstnání. Aby byli samostatní a dokázali řešit i obtížné situace. Aby se zapojili do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a věděli o svých právech i o svých povinnostech. Pomáháme jim zvládat své emoce, aby neohrožovali sebe ani jiné, a tak předcházeli rizikovému chování.  

Pomáháme s přípravou do školy a na přijímací zkoušky, zajišťujeme kariérové poradenství a pomáháme vyřizovat stipendia pro středoškolské studenty.  

Realizujeme zde také pravidelné volnočasové dílny (dílny Buďme fit, Buďme kreativní a Svět kolem nás) a sociálně výchovný program Moje cesta. Během letních prázdnin je volnočasový program zpestřen výlety a pětidenním výchovně zážitkovým pobytem.  

Více v sekci Dokumenty ke stažení

Kde nás najdete:  
NZDM AUTOŠKOLA, Horní Brána 425, Český Krumlov
Pondělí          12.00 – 17.00
Úterý              12.00 – 17.00
Středa            12.00 – 17.00
Čtvrtek           12.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 11.00 do 16.00  

Klub Kocírko, Vyšehradská 182, Český Krumlov
Pondělí          12.00 – 15.00  

Klubovna pro děti a mládež, Rožmberská ul. 46, Větřní
Úterý              12.00 – 17.00
Čtvrtek           12.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin v době od 11.00 do 17.00 jezdíme na výchovně vzdělávací výlety a zajímavá místa  

Prostor v kanceláři TP, Šumavská 1, Větřní
Středa             13.00 – 17.00
V termínu letních prázdnin otevřeno od 14.00 - 16.00

Terénní programy ZMĚNA

Pomáháme jednotlivcům, rodinám a romským komunitám z ORP Český Krumlov, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Mohou být ohroženi sociálním vyloučení nebo jsou sociálně vyloučeni.
Cílem služby je předcházení nebo zmírňování dopadů sociálního vyloučení a poskytování sociální pomoci a poradenství s důrazem na zvyšování sebedůvěry, znalostí a dovedností pro řešení své životní situace.  

Více v sekci Dokumenty ke stažení

Kdy nás můžete kontaktovat:
Pondělí          9.00 – 12.00
Úterý              9.00 – 16.00
Středa            9.00 – 16.00
Čtvrtek           9.00 – 16.00  
Kontaktovat nás můžete na telefonu 602 533 628 a v kanceláři
Horní Brána 425, Český Krumlov.

Komunitní práce

Prostřednictvím komunitní práce aktivizujeme a motivujeme obyvatele romských lokalit k zapojení do činností, které vedou ke zkvalitňování jejich životního a sociálního prostředí. Jedná se zejména o vytváření vhodného prostředí pro trávení volného času dětí i dospělých. Pro členy komunity pořádáme také vzdělávací a kreativní volnočasové aktivity.