Ve čtvrtek 5.2. bude AUTOŠKOLA zavřena.
index

Na tento rok jsme pro děti připravili nové kroužky: Mladý humanista (v tomto kroužku budeme i nadále pokračovat v novinářské činnosti, budeme fotit Český Krumlov, nahrávat CD s romskými pohádkami, hrát různé scénky apod.), Hokus Pokus (zde se dozvíte něco o sobě, budeme hrát vědomostní a kvízové soutěže, dělat různé pokusy, pěstovat rostliny a možná chovat drobné zvířátko), Noty v pohybu (v tomto kroužku budeme zpívat, hýbat se, tančit) a Tvořivé ruce (budeme malovat, kreslit, vyrábět různá přáníčka, dekorace a další předměty).
program únor

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.