AUTOŠKOLA  bude z provozních důvodů v úterý 17.3. a ve čtvrtek 19.3. ZAVŘENA.

Pokud Vaše děti nenavštěvují mateřskou školu, nabízíme Vám možnost pro předškoláky od čtyř let navštěvovat v Českém Krumlově a ve Větřní ŠKOLU NANEČISTO. V Českém Krumlově vždy ve středu od 10.00 do 11.00 v KoCeRu - Horní Brána 425, ve Větřní ve čtvrtek od 10.00 do 11.00 v klubovně v Rožmberské ulici. Informace a přihlášky na telefonu 721 033 794 (Marta) nebo 722 003 335. Těšíme se na malé předškoláky.
Škola nanečisto ČK
Škola nanečisto V

POZOR!!! Během jarních prázdnin (16. - 19.2.) je AUTOŠKOLA otevřena od 11.00 do 16.00 hodin.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.