Chystáte se na festival KHAMORO 2015? Na co se můžete těšit?

 https://www.hithit.com/cs/project/1295/rapujeme-battlujeme-spojujeme-rozmanite-talenty-a-energie 

Ve čtvrtek (velikonoční prázdniny) bude AUTOŠKOLA otevřena od 11.00 do 16.00 hodin.
velikonocni-obrazky-5

AUTOŠKOLA  bude z provozních důvodů v úterý 17.3. a ve čtvrtek 19.3. ZAVŘENA.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.