V úterý 19.5. půjdeme do Muzea voskových figurín a do Muzea útrpného práva. Pozor, bude to strašidelné. Sraz ve 14.00 hodin na náměstí.
285 1index

TISKOVÁ ZPRÁVA

IDA KELAROVÁ, dětský sbor ČHAVORENGE a hudebníci ČESKÉ FILHARMONIE pro slovenské romské osady

Projekt Romano drom (doslovný překlad romská cesta) je letní škola pro romské děti z ČR a Slovenska, kteří mají během dvou týdnů poznávat sebe, svoji identitu, tradice, ze kterých vycházejí a zároveň společně vytvářejí něco krásného a silného – v tanci i v hudbě. Projekt je založený na dlouholetých zkušenostech o. s. MIRET, které pracuje s Romy v ohrožení sociálním vyloučením. Kromě poznávání a spolupráce mají zúčastněné děti a mladí lidé možnost potkat se s romskými profesionály z různých oborů, součástí školy jsou i specializované workshopy zaměřené na romskou historii, kulturní tradice a současné problémy každodenního života. Význam a naprostou mimořádnost projektu si uvědomuje také Česká filharmonie, jejíž hudebníci na koncertech doprovodí sbor Čhavorenge a pro děti z osad připraví hravé hudební workshopy.

Největšího úspěchu dosáhla letní škola v minulém roce, kdy vyvrcholila sérií koncertů v romských osadách za doprovodu České filharmonie a dalších romských profesionálních umělců z Česka, Slovenska, Maďarska a Srbska.

Letos se letní škola Romano drom bude konat v Mníchovském potoku u Bardějova na východním Slovensku ve dnech 23. 7. – 5. 8. 2015. Tato letní škola je pro 50 romských dětí a mladých Romů ze sociálně slabších rodin, ghett, vyloučených lokalit, osad a dětských domovů. Přihlášku si lze stáhnout na www.miret.cz

Přihlášky jsou v KoCeRu

V úterý 28.4. se jdeme s novinářským kroužkem podívat na českokrumlovskou věž. Sraz na náměstí ve 14.00.
8244

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.