KoCeRo každý rok v listopadu pořádalo charitativní akci, jejíž výtěžek byl určen českokrumlovskému psímu útulku. V roce 2020 byla činnost KoCeRa do značné míry omezena opatřeními v souvislosti s nemocí Covid. Od charitativní akce jsme však upustit nechtěli. Rozhodli jsme se, že akci budeme pořádat online (na facebooku) a tentokrát jsme se rozhodli podpořit Barušku Valicskovou, jedno z dvojčátek, u které se projevil hendikep, a to značné vývojové zpoždění s později diagnostikovaným poškozením určitých nervových drah v mozku. Rodiče Barušky se snaží její hendikep co nejvíce zmírnit a zapojují ji do různých fyzioterapeutických metod (kraniosakrální terapie, hipoterapie, canisterapie apod.), které Barušce velmi svědčí a dělá viditelné pokroky. Dále se jí rodiče snaží dopřát potřebný zdravotnický komfort, např. neurorehabilitaci na speciální klinice. Všechny tyto aktivity jsou finančně značně náročné, ale velmi efektivní.
14. prosince 2020 jsme spustili online charitativní akci na pomoc Barušce s tím, že vybranou částkou přispějeme na neurorehabilitaci. Do akce se aktivně zapojila Mateřská škola Za Soudem v Českém Krumlově a společně se nám prostřednictvím prodeje u nás vyrobených výrobků a za přispění dárců podařilo získat částku ve výši 10 950,- Kč. Tuto částku jsme dne 12.5.2021 předali Barušky mamince a Barušce.

Poukaz pro Barušku

Baruška s poukazem

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.