Oznamujeme změnu provozní doby v místě poskytování Rožmberská 46, Větřní a Horní Brána 425, Č.Krumlov. Změna od 11. března 2020 do doby otevření škol.

Místo Den Čas
NZDM AUTOŠKOLA
Horní Brána 425
Český Krumlov
Pondělí 11.00 – 16.00
Úterý 11.00 – 16.00
Středa 11.00 – 16.00
Čtvrtek 11.00 – 16.00
Klub Kocírko
Vyšehradská 182
Český Krumlov
Pondělí 12.00 – 15.00
Klubovna pro děti a mládež
Rožmberská ul. 46
Větřní
Úterý 11.00 – 16.00
Čtvrtek 11.00 – 16.00
Prostor v kanceláři TP
Šumavská 1, Větřní
Středa 13.00 – 17.00

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.