Prázdninová etapová soutěž je v plném proudu. Ve 3. etapě pojedeme na velbloudí farmu do Záhostic u Chýnova, kde se dozvíme více o velbloudech, jak o ně pečovat, na velbloudech si také sjedeme a odpočineme si v jurtě - tradičním obydlí kočovných kmenů z Asie. Potom pojedem ještě do Tábora. S sebou pohodlné oblečení a boty, pláštěnku (kdyby pršelo),sdvačinu, pití a kapesné. Přihlášky na tel. 722 003 335. Počet účastníků omezen. Příspěvek na výlet 20,- Kč.
velbloudi

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.