Zveme Vás v sobotu 14.11. od 14.00 do 146.30 hodin do Městského divadla v Českém Krumlově na Druhou charitativní akci. Toluto charitativní akcí chceme pomoci českokrumlovskému psímu útulku, protože nám není lhostejný osud čtyřnohých kamarádů. Na této akci se také můžete seznámit s činností dětí navštěvujících KoCeRo. Zatančí romské taneční soubory Benga Čave, Double danger, Větřní, Amare Romane Čave, zahrají Tomáš Balog starší, Tomáš Balog mladší, Míša Kotlár. Hostem LAKOMÁ BARKA.
Na akci bude prodejní výstava výrobků dětí z KoCeRa - NZDM AUTOŠKOLA a dětí ze ZŠ Kaplická. Můžete zde zakoupit obrázky na plátně, mozaikové obrázky, připravili jsme pro Vás nové CD Romské pohádky, upekli vánoční perníčkové ozdoby na stromeček a připravili fotografie zajímavých zákoutí Českého Krumlova.
První charitativní akci jsme pořádali před rokem a velmi nás potěšilo,  že se nám pro českokrumlovský psí útulek podařilo získat 3 218,- Kč.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.