KoCeRo každý rok v listopadu pořádalo charitativní akci, jejíž výtěžek byl určen českokrumlovskému psímu útulku. V roce 2020 byla činnost KoCeRa do značné míry omezena opatřeními v souvislosti s nemocí Covid. Od charitativní akce jsme však upustit nechtěli. Rozhodli jsme se, že akci budeme pořádat online (na facebooku) a tentokrát jsme se rozhodli podpořit Barušku Valicskovou, jedno z dvojčátek, u které se projevil hendikep, a to značné vývojové zpoždění s později diagnostikovaným poškozením určitých nervových drah v mozku. Rodiče Barušky se snaží její hendikep co nejvíce zmírnit a zapojují ji do různých fyzioterapeutických metod (kraniosakrální terapie, hipoterapie, canisterapie apod.), které Barušce velmi svědčí a dělá viditelné pokroky. Dále se jí rodiče snaží dopřát potřebný zdravotnický komfort, např. neurorehabilitaci na speciální klinice. Všechny tyto aktivity jsou finančně značně náročné, ale velmi efektivní.
14. prosince 2020 jsme spustili online charitativní akci na pomoc Barušce s tím, že vybranou částkou přispějeme na neurorehabilitaci. Do akce se aktivně zapojila Mateřská škola Za Soudem v Českém Krumlově a společně se nám prostřednictvím prodeje u nás vyrobených výrobků a za přispění dárců podařilo získat částku ve výši 10 950,- Kč. Tuto částku jsme dne 12.5.2021 předali Barušky mamince a Barušce.

Poukaz pro Barušku

Baruška s poukazem

Jako každý rok i na letošní prázdniny jsme připravili pro děti, které pravidelně navštěvují naše NZDM, bohatý prázdninový program výchovně vzdělávacího a zážitkového charakteru. I letos jsme obohatili prázdninový čas prostřednictvím dílny Mladý humanista a etapové soutěže Cesta k zážitkům o nová dobrodružství. Prázdniny začaly výletem do Nové Pece, v Českokrumlovských klášterech děti luštily tajemné záhady, užily si atrakce v Hopsáriu v Českých Budějovicích, vyzkoušely si práci horníka v grafitovém dolu. Zahrály si v pohádce v Hořicích na Šumavě a své sportovní dovednosti prokázaly při soutěžích v Teniscentru. Navštívily Království lesa v Lipně nad Vltavou, perfektně zvládly graffiti pod odborným vedením, prozkoumaly naučnou stezku na Olšině a zasportovali si ve Sportovně relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou. Navštívila také ZOO Hrádek a nedaleké Obludiště a areál pro děti ve Vyšným. Nejvíce zážitků si děti odnesly z pětidenního pobytu v Římově, kde pro ně byl připraven bohatý a zábavný program. Navíc během všech akcí děti sbírali body, které na konci prázdnin mohly vyměnit za zajímavé ceny.

Děti získaly nové znalosti a zkušenosti a strávily letní prázdniny tak, že opravdu mohou říci: „Užily jsme si to!“

 

Ve středu 22.11.2018 od 17.00 do 19.00 hodin budeme pořádat již pátou charitativní akci "Pomáháme čtyřnohým kamarádům". Akce je pořádána na podporu českokrumlovského útulku. Z předchozích čtyř akcí byl celkový výtěžek věnovaný pro potřeby útulku v celkové výši 13 235,- Kč. Na charitativní akci bude prodejní výstava výrobků dětí z KoCeRa a ZŠ Kaplická, například klíčenky, svíčky ze včelího vosku, vonná mýdla, plátěné tašky s ručním potiskem, ručně vázané zápisníky apod. Na akci bude také možné zakoupit CD Romské pohádky, které připravujeme s dětmi z doučovacího kroužku ve Větřní. Akce bude zpestřena romským tancem a hudbou.

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.