Pracovníci terénních programů KoCeRo se řídí těmito následujícími zásadami:

  • bezplatnost – pracovník poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta.
  • diskrétnost – pracovník je vázán mlčenlivostí o všech skutečnost, které se při spolupráci s klientem dozví.
  • jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby pracovník za všech okolností postupuje podle platných zákonů.
  • nestrannost - pracovník poskytuje službu bez jakékoliv předpojatosti;
  • nezávislost - pracovník postupuje nezávisle na pocitech, postojích, názorech svých, stejně tak jako postojích subjektů, které by mohly mít na výsledku případu zájem.
  • odbornost - pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání.
  • respektování - pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému.
  • zvyšování kompetencí - pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednosti a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace již nedostal anebo aby jí příště alespoň byl schopen efektivně řešit sám

Partneři

       
    NadaceCEZ