V programu Moje cesta jsme se zaměřili na široké téma Lidských práv. Nejdříve jseme dětem vysvětlili dané téma, základní pojmy a v obecné rovině i hlavní část této problematiky. Děti se do této dílny velice živě zapojily. Pozorně poslouchaly a spoustu věci je např. ohledně Práv dětí zajímalo a ptaly se na různé příklady situací, ve kterých nebyla Práva dítěte zohledněna. V části Diskuze jsme se dostaly až k tématu práce, školy a vzdělání nebo je velmi zajímala otázka romské národnosti. Na závěr si děti společně vytvořily vědomostní mapu zabývající se tímto tématem. Děti se tak prostřednictvím této besedy dozvěděly více o svých právech, povinnostech a možnostech a zlepšily si tak orientaci ve společenském prostředí i základní znalosti týkající se této problematiky.

Partneři

       
    NadaceCEZ