Na letní prázdniny jsme pro vás připravili další prázdninovou etapovou soutěž. Soutěž bude probíhat vždy ve čtvrtek. Čím častěji se do spoutěže zapojíte, tím více bodů můžete nasbírat. Na konci soutěže vás čejakí zajímavé ceny.
Co vše vás čeká? Soutěž v lesíku a opékání buřtů, návštěva zámku v Č. Krumlopvě, podíváte se na velbloudí farmu a do Tábora, pojedete na výlet na Dívčí kámen, strávíte jako Indiáni 3 dny v Pepínu, zasportujete si na Hluboké nad Vltavou, zavítáte do Pohádkové rezervace v Hořicích na Šumavě, uděláte si výlet do ZOO v Plzni a vydáte se do pravěku. Na závěr si zhodnotíte naše znalosti a čekají na vás zajímavé ceny.
Další informace a přihlášky v KoCeRu.
Cesta k majáku leták

Partneři

       
    banner techsoup.cz

Naše organizace prostřednictvím služby NZDM AUTOŠKOLA je zapojena do projektu „Společně a odborně - podporaspolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.